Διευθυντής: Καθηγητής Δρ. Νίκος Καλλίθρακας-Κόντος

2821037666

  2821037841

 kalli [στο] mred.tuc.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά

Αγγλικός Τίτλος: Analytical and Environmental Chemistry

 

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1990 (Π.Δ. 430, ΦΕΚ Α167 13/12/1990) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του κλάδου της Γενικής Χημείας, Αναλυτικής Χημείας, Ραδιοχημείας και Χημείας Περιβάλλοντος.
Εκπαιδεύει τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων αλλά και όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Στεγάζεται στο ισόγειο (δυτική πλευρά) καθώς και στον 1ο όροφο (ανατολική πλευρά) κτηρίου Επιστημών (Κτήριο Λ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά. https://www.tuc.gr/maps-buildings.html#map
Το Εργαστήριο ανήκει στα συνεργαζόμενα Εργαστήρια της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) την οποία συνεπικουρεί τόσο σε τακτική βάση όσο και σε τυχόν έκτακτες καταστάσεις  https://eeae.gr/docs/president/RADIENERGIA%20final.pdf

Η Ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  1. Ανάπτυξη και εφαρμογές ενόργανων μεθόδων ανάλυσης (XRF, TXRF, γ-ray spectrometry, UV-Vis, Θερμική Ανάλυση κλπ.).
  2. Χημικές αναλύσεις (κράματα, γεωλογικά δείγματα, ιχνοστοιχεία, σπάνιες γαίες, αιωρούμενα σωματίδια, ανιόντα, ραδιενέργεια περιβάλλοντος κλπ.)
  3. Προσδιορισμός χημικής κατάστασης (speciation).
  4. Ανάπτυξη νέων μεμβρανών για επιλεκτική προσυγκέντρωση (preconcentration) ιόντων
  5. Αρχαιομετρία
  6. Αναλύσεις επιφανειών και επιμεταλλωμένων δειγμάτων.
  7. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη Χημική Ανάλυση.

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

M.Sc. Χημικός Γεωργία Καβελάκη (ΕΕΔΙΠ)

28210 37660
kavelaki [στο] mred.tuc.gr

 
M.Sc. Χημικός Γεωργία Βλαμάκη

28210 37665
gvlamaki [στο] mred.tuc.gr

 
M.Sc. Χημικός Αργυρώ Γεωργιακάκη

28210 37659
  chemlab [στο] mred.tuc.gr

 

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Δημοσιέυσεις

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υποψήφιοι Διδάκτορες)

Δρ. Χημικός Σμαράγδη Γαλάνη-Νικολακάκη

  snikol [στο] mred.tuc.gr


Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Σπύρος Φωτείνης

  sfoteinis [στο] gmail.com

M.Sc. Δημήτριος Ξαρχουλάκος

dimxarchou [στο] yahoo.gr

 
M.Sc. Χημικός Μαρία Λυκάκη

mlykaki [στο] yahoo.gr

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013