Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται κυρίως οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

·         Εργαστήρια Προπτυχιακών Μαθημάτων Πολυτεχνείου Κρήτης

·         Αναλυτική Χημεία (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

·         Γενική και Ανόργανη Χημεία (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

·         Έλεγχος ρύπανσης νερών (σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)

·         Γενική Χημεία (σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

·         Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

·         Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης

·         Ειδικά θέματα Χημικής Ανάλυσης

·         Πραγματοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

·         Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:

-       Αρετάκη, Ιωάννα-Νικόλ (2011) Ανάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ, Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/25873

-       Χατζησταύρος, Βασίλειος (2010), Ανάλυση ανιόντων με φθορισμομετρία ακτίνων Χ, DOI: 10.12681/eadd/18975, Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/18975

-       Κουλουριδάκης, Παύλος (2008), Βελτίωση των ελάχιστων ορίων ανίχνευσης ιχνοστοιχείων με ακτίνες Χ,  Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/18155

-       Γαλάνη-Νικολακάκη, Σμαράγδη (2000), Ιχνοστοιχειακές αναλύσεις οινικών προϊόντων νομού Χανίων, DOI: 10.12681/eadd/11995, Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/11995

Εκπονείται η ακόλουθη διδακτορική διατριβή:

-       Δημήτριος Ξαρχουλάκος Ανάπτυξη / βελτίωση μεθοδολογίας και ανάλυση ραδιονουκλιδίων σε υδατικά δείγματα

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013