Μακρή Παγώνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μακρή Παγώνα
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:pamakri<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037623
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.108, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος