Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Ο θεσμός των ακαδημαϊκών συμβούλων λειτουργεί στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του έτους για θέματα που αφορούν την οργάνωση των μαθημάτων και άλλα σχετικά θέματα.

 

1ο έτος σπουδών: Επ. Καθ. Π. Γκαμαλέτσος, Γραφείο Μ2.012, ισόγειο, τηλ. 2821037604

2ο έτος σπουδών: Επ. Καθ. Ε. Βαρουχάκης, Γραφείο M3.206, 2ος όροφος, τηλ. 2821037642

3ο έτος σπουδών: Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Γραφείο M5.001, ισόγειο, τηλ. 2821037628

4o & 5ο έτος σπουδών Α' κύκλος: Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Γραφείο Μ1.201, 2ος όροφος, τηλ.2821037690

4o & 5ο έτος σπουδών Β' κύκλος: Καθ. Κ. Κομνίτσας, Γραφείο Μ3.109,1ος όροφος, τηλ. 2821037686

4o & 5ο έτος σπουδών Γ' κύκλος: Καθ. Δ. Βάμβουκα, Γραφείο Μ2.013, ισόγειο, τηλ. 2821037603