Μαρεντάκη Ειρήνη

Μαρεντάκη Ειρήνη
Γραμματέας Σχολής, Μόνιμο προσωπικό

Τηλ: +30 28210-37657


Σκουνάκης Εμμανουήλ

Σκουνάκης Εμμανουήλ
Υπάλληλος Γραμματείας, Μόνιμο προσωπικό

Τηλ: +30 28210-37645