Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω του ειδικού ιστότοπου του φοιτητολογίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο. Για την πρόσβασή σας θα χρειαστείτε λογαριασμό e-Υπηρεσιών (λογαριασμός Μηχανογραφικού). Αν δε διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Ιδρύματος και να τον γνωστοποιήσετε στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Είσοδος φοιτητολογίου για φοιτητές: https://students.tuc.gr

Για απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Για τεχνικές δυσκολίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 28210-37512 ή στο  support-stdnet<στο>ict.tuc.gr