Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχουν ελεγχθεί ως προς την προσβασιμότητα φοιτητών/τριών και προσωπικού ευπαθών/ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

Μελέτη προσβασιμότητας