Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών

Εργαστήρια του τομέα:

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Βαφείδης Α. | Γκαμαλέτσος Πλ. | Μερτίκας Σ. | Παρτσινέβελος Π. | Πεντάρη Δ. | Χρηστίδης Γ. |

 

Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας

Εργαστήρια του τομέα:

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Βαρουχάκης Εμμ. | Γαλετάκης Μ. | Γιώτης Α.  | Μανούτσογλου Εµµ.Ξηρουδάκης Γ. | Πασαδάκης Ν. | Στειακάκης Εµµ. |

 

Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών

Εργαστήρια του τομέα:

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Βάµβουκα Δ. | Γκότσης Α.Καλλίθρακακας-Κόντος Ν.Κοµνίτσας Κ. | Πετράκης Ε. |