Βαρουχάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Ερευνητικές Μονάδες Γεωστατιστικής και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης (https://www.envi-stat.tuc.gr/en/home)
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Μ3.206
 • Τηλέφωνο +30 28210 37642 
 • Email: evarouchakis<στο>tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 11.00-13.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Γεωστατιστική (Χωρο-χρονική)

Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ανάλυση Επικινδυνότητας

Στοχαστικές διεργασίες

Μηχανική Μάθηση

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 310 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς (4ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 511 Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Α και Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΓΠ 520 Ανάλυση Χρονοσειρών

1601-ΓΕ0168 Γεωστατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης

 

EURECA-PRO Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (https://www.eurecapro.eu/): Data Science for Exploration and Exploitation

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Modelling extreme precipitation data in a mining area, accepted in Mathematical Geosciences
 • Uncertainty Quantification in Geostatistical Modelling of Saltwater Intrusion at a Coastal Aquifer System, accepted in Mathematical Geosciences
 • Mapping steady-state groundwater levels in the Mediterranean region: The Iberian Peninsula as a benchmark, Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.130207
 • Cost–Benefit Analysis and Risk Assessment for Mining Activities in Terms of Circular Economy and Their Environmental Impact, Geoscienceshttps://doi.org/10.3390/geosciences13100318
 • Iterative geostatistical electrical resistivity tomography inversion, Hydrogeology Journalhttps://doi.org/10.1007/s10040-023-02683-w
 • Geostatistical analysis of groundwater levels in a mining area with three active mines, Hydrogeology Journalhttps://doi.org/10.1007/s10040-023-02676-9 
 • A framework for assessing hazards related to pit lakes: application on European case studies, Environmental Earth Scienceshttps://doi.org/10.1007/s12665-023-11045-4
 • Reliability of the Non-linear Modeling in Predicting the Size Distribution of the Grinding Products Under Different Operating Conditions, Mining, Metallurgy & Explorationhttps://doi.org/10.1007/s42461-023-00793-3
 • Evaluation of risks impeding sustainable mining using Fermatean fuzzy score function based SWARA method, Applied Soft Computinghttps://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110220
 • Combination of geostatistics and self-organizing maps for the spatial analysis of groundwater level variations in complex hydrogeological systems, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
 • Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining, Resources Policyhttps://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103049

Ερευνητικά Έργα

 • Advanced geostatistical modelling for natural resources evaluation (HFRI - Hellenic Foundation for Research & Innovation) 11/2023-11/2025​ (Scientific Coordinator)

 • Immersive virtual tours on critical minerals for clean energy transitions (IMMERSE), ERASMUS+, 12/2023-12/2025 (TUC Scientific Coordinator)

 • Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (REECOL), funded by the European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Grant Agreement Number 101112657, https://reecol.komag.eu/,07/2023-12/2026 (TUC Team Member- Topics: Application of machine learning methods, Remote sensing data analysis

 • OurMED ''Sustainable water storage and distribution in the Mediterranean'' PRIMA-MED 06/2023-06/2026 (WP2 Leader)

 • (Proof-of-Concept), GNΩSI, ''Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης'' 2022-2023