Γαλετάκης Μιχαήλ

Γαλετάκης Μιχαήλ
Καθηγητής - Κοσμήτορας

Τηλ: +30 28210-37616


Γκαμαλέτσος Πλάτων

Γκαμαλέτσος Πλάτων
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: +30 28210-37604


Ξηρουδάκης Γεώργιος

Ξηρουδάκης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: +30 28210-37690


Στειακάκης Εμμανουήλ

Στειακάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: +30 28210-37648


Ομότιμα Μέλη ΔΕΠ

Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ