Γαλετάκης Μιχαήλ

Γαλετάκης Μιχαήλ
Καθηγητής - Κοσμήτορας

Τηλ: +30 28210-37616


Πεντάρη Δέσποινα

Πεντάρη Δέσποινα
Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: +30 28210-37619


Πετράκης Ευάγγελος

Πετράκης Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: +30 28210-37608


Ομότιμα Μέλη ΔΕΠ

Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ