Πετράκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Εμπλουτισμού
Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ2.015
  • Τηλέφωνο +30 28210 37608 
  • Email: evpetrakis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Κατόπιν ραντεβού (μέσω e-mail)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση κυκλωμάτων κατάτμησης υλικών με παράλληλη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων
  • Έρευνα εμπλουτισιμότητας μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευτικών/μεταλλουργικών αποβλήτων
  • Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων, φυσικοχημικός και ορυκτολογικός χαρακτηρισμός μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευτικών/μεταλλουργικών αποβλήτων
  • Διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή νέων προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές των μηδενικών αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 410 Βιομηχανική Οικολογία (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 302 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 704 Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙ (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ706 Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 709 Θερινή Πρακτική Άσκηση (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1601 ΓΕ0178 Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Komnitsas K., Petrakis E., Bartzas G. 2023. A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites. Science of The Total Environment 854, 158748.

Petrakis E., Komnitsas K. 2022. Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches. Minerals 12 (2), 184.

Petrakis E., Komnitsas K. 2021. Development of a non-linear framework for the prediction of the particle size distribution of the grinding products. Mining, Metallurgy & Exploration 38, 1253–1266.

Petrakis E., Komnitsas K. 2021. Modeling of bauxite ore wet milling for the improvement of process and energy efficiency. Circular Economy and Sustainability 2, 633–647.

Petrakis E., Bartzas G., Komnitsas K. 2020. Grinding behavior and potential beneficiation options of bauxite ores. Minerals 10, 314.

Komnitsas K., Petrakis E., Bartzas G., Karmali V. 2019. Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues. Science of The Total Environment 665, 347-357.

Petrakis E., Komnitsas K. 2018. Correlation between material properties and breakage rate parameters determined from grinding tests. Applied Sciences 8(2), 220.

Petrakis E., Komnitsas K. 2017. Improved modeling of the grinding process through the combined use of matrix and population balance models. Minerals 7(5), 67.

Petrakis E., Stamboliadis E., Komnitsas K. 2017. Identification of optimal mill operating parameters during grinding of quartz with the use of population balance modeling. KONA Powder and Particle Journal 34, 213-223.

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, coordinator KU Leuven (BE), budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/

Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Union, coordinator VTT Finland, TUC budget 487,125 €.