Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Εύδοξος-Συγγράμματα

Η διαχείριση των διδακτικών συγγραμμάτων προσφέρεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας μέσα από το σύστημα Εύδοξος: http://eudoxus.gr/.  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να ενημερώνονται για τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί για κάθε μάθημα, στο οποίο θα εγγραφούν.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Η ίδια ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί από τη Σχολή Ορυκτών Πόρων για τα προσφερόμενα μαθήματα. Παράλληλα, στην ίδια ιστοσελίδα γίνεται η δήλωση των συγγραμμάτων από τους φοιτητές.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται με χρήση των κωδικών πρόσβασης (username /password) που τους έχουν χορηγηθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (βλ. λογαριασμός e-Υπηρεσιών (λογαριασμός Μηχανογραφικού)).