Slide background

Slide background

Slide background

Λίγα λόγια για την ομάδα SRES

H SRES αποτελεί μία μη κερδοσκοπική ομάδα η οποία απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Υποστηρίζεται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων συναφών με το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.

Σκοπός της ομάδας είναι:

Η διασύνδεση των φοιτητών με τη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ) (επαγγελματικές ευκαιρίες, μεταλαμπάδευση γνώσεων, πρακτικές ασκήσεις)

Βιωματική μάθηση: Σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις από εταιρείες-πυλώνες της βιομηχανίας των Ορυκτών Πρώτων Υλών

Προώθηση της εξωστρέφειας της σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προώθηση βιώσιμων πρακτικών αξιοποίησης/εξόρυξης  Ο.Π.Υ

Ανάδειξη σημασίας των Ο.Π.Υ. στη σύγχρονη κοινωνία

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε:

https://www.linkedin.com/in/sustainable-resources-engineering-society-sres-42583a227/

sresocietygreece@gmail.com