Ανδρονικίδης Νικόλαος, Δρ.

Ανδρονικίδης Νικόλαος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37681


Γεωργιακάκη Ρένια

Γεωργιακάκη Ρένια
Χημικός, ΜSc

Τηλ: +30 28210-37662   


Κρητικάκη Άννα, Δρ.

Κρητικάκη Άννα, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37609


Μακρή Παγώνα, Δρ.

Μακρή Παγώνα, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37623


Παντελάκη Όλγα

Παντελάκη Όλγα
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37600


Στρατάκης Αντώνιος, Δρ.

Στρατάκης Αντώνιος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37607


Φραντζής Ξενοφών

Φραντζής Ξενοφών
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Msc.

Τηλ: +30 28210-37687


Αντωνίου Ελευθερία, Δρ

Αντωνίου Ελευθερία, Δρ
Χημικός Μηχανικός

Τηλ: +30 28210-37692


Kρητικάκης Γεώργιος, Δρ.

Kρητικάκης Γεώργιος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37670


Νεραντζάκη Σοφία, Δρ.

Νεραντζάκη Σοφία, Δρ.
Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ: +30 28210-37876


Σαράτσης Γεώργιος, Δρ.

Σαράτσης Γεώργιος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37713


Καρμάλη Βασιλική

Καρμάλη Βασιλική
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37674


Λιόλιος Παντελής, Δρ.

Λιόλιος Παντελής, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37606


Οικονόµου Νικόλαος, Δρ.

Οικονόµου Νικόλαος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37677


Σπανουδάκης Νικόλαος, Δρ.

Σπανουδάκης Νικόλαος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37636


Τριανταφύλλου Γεώργιος, Δρ.

Τριανταφύλλου Γεώργιος, Δρ.
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Τηλ: +30 28210-37706