Slide background

Slide background

Slide background

Η Σχολή ΜΗΧΟΠ συμμετέχει μαζί με τις άλλες Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που έχει ως στόχο τη δημιουργία προγράμματος σπουδών σε 3 επίπεδα (BSc, MSc, PhD) στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου SD14 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, και μακροπρόθεσμο στόχο ένα ενιαίο, ψηφιακό και άρτιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έως το 2040. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (EURECA-PRO / European University on Responsible Consumption and Production) είναι μία συμμαχία 9 Ευρωπαϊκών ΑΕΙ από 8 χώρες της Ευρώπης: Montanuniversitaet Leoben (Αυστρία), Freiberg University of Mining and Technology (Γερμανία), Πολυτεχνείο Κρήτης / ΠΚ (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο León (Ισπανία), Silesian University of Technology (Πολωνία), Πανεπιστήμιο Petrosani (Ρουμανία), το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Mittweida (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Hasselt (Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Lorraine (Γαλλία).