Κοινοποιούμε την ύλη των μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις της σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, καθώς και το ΦΕΚ 3185/2013 σχετικά με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων

ΦΕΚ 3185