Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Γιατί να την επιλέξεις για να σπουδάσεις

 • Παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη του μηχανικού καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία των πρώτων υλών, τα γεωτεχνικά έργα, τους ενεργειακούς πόρους και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω της πρωτοποριακής έρευνας που διεξάγει.
 • Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις επιστήμες μηχανικού, τις γεωεπιστήμες, τις νέες τεχνολογίες και μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών εκπαιδεύει μηχανικούς ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις που προκύπτουν με γνώμονα το περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Οι σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετείς και οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Οι απόφοιτοι εγγράφονται μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 
 • Είναι μέλος του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου Eureca-Pro και συνεργάζεται με καταξιωμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (από χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές κ.ά.) και με μεγάλες βιομηχανίες (της χώρας μας και άλλων χωρών)  τόσο μέσω του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου όσο και μέσω μεγάλων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Horizon Europe projects, RFCS, κ.ά.) και διεξάγει στρατηγικής σημασίας έρευνα για τη βιώσιμη αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα  - ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης

 • Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα
 • Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων
 • Γεωτεχνική & Περιβαλλοντική Μηχανική, Μηχανική Γεωτρήσεων
 • Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας)
 • Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.
 • Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων

Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων

Οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σταδιοδρομούν με επιτυχία σε μια σειρά από τομείς (Έρευνα Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης).

Τελετή απονομής διπλωμάτων  Απρίλιος 2024

 

Ασκήσεις Υπαίθρου

Παρουσίαση της Σχολής

35 Χρόνια Λειτουργίας

Τι λένε οι απόφοιτοί μας για τη Σχολή, τις σπουδές τους και τη σταδιοδρομία τους