Δείτε την προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24 καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης

 

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την Προκήρυξη για την εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ και εδώ τον πίνακα των εκλογέων μελών ΔΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Aναρτήθηκε προκήρυξη κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA171 (Διεθνής Κινητικότητα),  με σκοπό τη διδασκαλία ή/και επιμόρφωση για…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο με…

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει μια (1) κενή οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) κατηγορίας…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και…

Διαβάστε περισσότερα