Η πρόσκληση απευθύνεται σε Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου ως…

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του γραφείου Erasmus του ΠΚ για κινητικότητα του προσωπικού στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται η  προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24 καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης

 

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την Προκήρυξη για την εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ και εδώ τον πίνακα των εκλογέων μελών ΔΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Aναρτήθηκε προκήρυξη κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA171 (Διεθνής Κινητικότητα),  με σκοπό τη διδασκαλία ή/και επιμόρφωση για…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Διαβάστε περισσότερα