Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΕΤΕΠ ως…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΕΔΙΠ ως…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "Ανάλυσης Ρευστών και…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "Γεωδαισίας και…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ.

Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5822/07-03-2024 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης…

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου ως…

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του γραφείου Erasmus του ΠΚ για κινητικότητα του προσωπικού στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα