Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωπιστημών - SenseLab
Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ3.305, Μ1.212
  • Τηλέφωνο +30 28210 37628, 37676 
  • Email: ppartsinevelos<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Οποτεδήποτε μετά από επικοινωνία

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Space Informatics: Γεωπληροφορική, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Χωρικά Πληροφοριακά Συστήματα, τεχνολογίες διαστήματος,

Μη επανδρωμένα συστήματα, drones, ιπτάμενα, επίγεια και θαλάσσια συστήματα,

Μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, αυτόνομη πλοήγηση, επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, ενσωματωμένα συστήματα,

Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων, τοπογραφία, 3-διάσταση αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων,

Έξυπνες πόλεις, γεωργία ακριβείας, έρευνα και διάσωση, φυσικές καταστροφές, e-government, e-health, εκπαιδευτικά εργαλεία,

Εφαρμογές κινητών συσκευών, location-based services, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, προτυποποίηση.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 530 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 405 Τεχνική Γεωδαισία (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό) 

ΜΟΠ 416 Τηλεπισκόπηση (8ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 501 Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος (8ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1601ΓΕ0192 Διαστημικές Τεχνολογίες και μη Επανδρωμένα Συστήματα

ΜΗΧΟP214 Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας

ARCH326 Προηγμένες Τεχνολογίες Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

NC Andriopoulou, G Petrakis, P Partsinevelos, Twenty thousand leagues under plant biominerals: a deep learning implementation for automatic phytolith classification, Earth Science Informatics 16 (2), 1551-1562, 2023

D Chatziparaschis, P Partsinevelos, Real-time unmanned aerial vehicle surveying using spatial criteria: a simulated study, Journal of Applied Remote Sensing 17 (1), 014519-014519, 2023

G Petrakis, P Partsinevelos, Precision mapping through an RGB-Depth camera and deep learning, AGILE: GIScience Series 3, 52, 2022

A Antonopoulos, MG Lagoudakis, P Partsinevelos, A ROS Multi-Tier UAV Localization Module Based on GNSS, Inertial and Visual-Depth Data, Drones 6 (6), 135, 7, 2022

P Partsinevelos, H Su, Special Section Guest Editorial: Unmanned Systems and Satellites: a Synergy for Added-value Possibilities, Journal of Applied Remote Sensing 2021, 1

Batsis, G., Partsinevelos, P., Stavrakakis, G., A deep learning and GIS approach for the optimal positioning of wave energy converters, Energies, 2021, 14(20), 6773.

Koutroulis, E., Petrakis, G., Agou, V., … Partsinevelos...Kokolakis, K., Mertikas, S., Site selection and system sizing of desalination plants powered with renewable energy sources based on a web-GIS platform, International Journal of Energy Sector Management, 2021.

Chatziparaschis, Dimitrios; Lagoudakis, Michail G; Partsinevelos, Panagiotis; Aerial and Ground Robot Collaboration for Autonomous Mapping in Search and Rescue Missions, Drones, 4,4,79, 2020, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Mertikas, S., Partsinevelos, P., Tripolitsiotis, A., Kokolakis, C., Petrakis, G., Frantzis, X. Validation of Sentinel-3 OLCI integrated water vapor products using regional GNSS measurements in Crete, Greece, (2020) Remote Sensing, 12 (16), art. no. 2606, DOI: 10.3390/RS12162606.

Trigkakis, D., Petrakis, G., Tripolitsiotis, A., Partsinevelos, P., Automated Geolocation in Urban Environments Using a Simple Camera-Equipped Unmanned Aerial Vehicle: A Rapid Mapping Surveying Alternative?, (2020) ISPRS International Journal of Geo-Information, 9 (7), art. no. 425, DOI: 10.3390/ijgi9070425.

Panagiotis Partsinevelos, Zach Agioutantis, Achilleas Tripolitsiotis, Nathaniel Schaefer (2017). A Review of Unmanned Aerial Vehicles, Citizen Science, and Interferometry Remote Sensing in Landslide Hazards: Applications in Transportation Routes and Mining Environment. In: G.P. Petropoulos and T. Islam (eds) Remote Sensing of Hydrometeorological Hazards, CRC Press, Taylor and Francis, 2017, p. 549.

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

Partner PI: Analysis of Skills, Training, Research and Innovation Opportunities is Space, Towards a skilled Europe for Space Innovation, Funded by the European Union, under Grant Agreement No. 101082636.

Co-PI. “AID4PV: UAV-based decision-making and modular approach to support PV plant diagnosis using EL, RGB, IRT imagery, correlated with electrical data analysis and advanced reporting and geovisualization”, SOLAR-ERA.NET, 2021-ongoing.

Principal Investigator, “SandMap”, co-financed by Greece and the European Union under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE II, 2020-ongoing.

Principal Investigator, “Drones 2 GNSS: UAV enabled precision measurements in obstructed environments”, co-financed by Greece and the European Union under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK-03209), 2018-2023.

Principal Investigator - Coordinator, Crete-GIS, an all-inclusive GIS architecture for the island of Crete, Prefecture of Crete, 2017-2019.

Research Task Leader, “DESiRES-DESign of DESalination systems based on optimal usage of multiple Renewable Energy Sources” (ERANETMED_NEXUS-14-049) funded by the ERA-ΝΕΤ Initiative “EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET joint activities and beyond (ERANETMED)”.