Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχημείας, Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας, Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας
Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ2.109
  • Τηλέφωνο +30 28210 37622 
  • Email: gchristidis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 202 Πετρολογία (3ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 304 Γεωχημεία (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 706 Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 417 Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Β κύκλου, 9ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α κύκλου)

ΜΟΠ 513 Δομικά και Αδρανή Υλικά (9ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ&Π 310 Γεωϋλικά και Περιβάλλον

1601 ΓΕ0116 Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα