Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα​​​​​​​

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ3.309
  • Τηλέφωνο +30 28210 37643 
  • Email: avafeidis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-11.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Προσομοίωση διάδοσης σεισμικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
  • Πολυκάναλη ανάλυση επιφανειακών κυμάτων
  • Επεξεργασία γεωφυσικού σήματος
  • Συνδυασμένη αντιστροφή γεωφυσικών δεδομένων 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 204 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (4ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 203 Σεισμικές Μέθοδοι (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 708 Ασκήσεις Υπαίθρου IV (8ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 507 Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους (9ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β και Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΓΠ 523 Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βαφείδης, Α., Κρητικάκης, Γ., Μπριντάκης, Ι. Οικονόμου, Ν., Μπαϊράμι, Κ. και Μπρανίδης. Δ. (2023), Απεικόνιση των θεμελίων στα Νεώρια Χανίων με γεωφυσικές μεθόδους, κεφάλαιο σε Βιβλίο ‘Nεώρια Χανίων Ιστορική τεκμηρίωση –στερέωση/αποκατάσταση – ένταξη νέων χρήσεων’ επιμέλεια Ν. Σκουτέλης.

Manoutsoglou, E., Lazos, I., Steiakakis, E., Vafeidis, A.(2022), The Geomorphological and Geological Structure of the Samaria Gorge, Crete, Greece—Geological Models Comprehensive Review and the Link with the Geomorphological Evolution, Applied Sciences, 12(20),10670.

Kourgialas, N.N., Hliaoutakis, A., Argyriou, Morianou, G., Voulgarakis, A., Kokinou, E., Daliakopoulos, I., Kalderis, D., Tzerakis, K., Psarras, G., Papadopoulos, N., Manios, T., Vafidis, A., Soupios, P. (2022), A web-based GIS platform supporting innovative irrigation management techniques at farm-scale for the Mediterranean island of Crete, Science of the Total Environment 842,156918.

Kritikakis, G., Kokinou, E.;Economou, N., Andronikidis, N.,Brintakis, J.;Daliakopoulos, I., Kourgialas, N., Pavlaki, A., Fasarakis, G., Markakis, N., Soupios, P., Manios, T.,Vafidis, A., (2022)  Estimating Soil Clay Content Using an Agrogeophysical and Agrogeological Approach: A Case Study in Chania Plain, Greece, Water 14(17), art. no. 2625.

Panagopoulos, G., Vafidis, A., Soupios, P., Manoutsoglou, E., (2022), Α study on the Gas-bearing Miocene Sediments of MESSARA Basin in Crete (Greece) by Using Seismic Reflection, Geochemical and Petrophysical Data  Arabian Journal for Science and Engineering 47(6), pp. 7449-7465.

Panagopoulos, G., Soupios, P., Vafidis, A. and Manoutsoglou, E., (2021), Integrated use of well and geophysical data for constructing 3D geological models in shallow aquifers: a case study at the Tymbakion basin, Crete, Greece  Environmental Earth Science, 80(4), 142.

Manataki, M., Vafidis, A. and Sarris, A., (2021), Gpr data interpretation approaches in archaeological prospection,  Applied Sciences (Switzerland), 11(16), 7531.

Demirci, İ., Gündoğdu, Y., Candansayar, E., Soupios, P., Vafidis, A., Arslan, H., (2020), Determination and Evaluation of Saltwater Intrusion on Bafra Plain: Joint Interpretation of Geophysical, Hydrogeological and Hydrochemical Data , Pure and Applied Geophysics,  177(11), pp. 5621–5640.

Manataki, M., Maris, C., Sarris, A. and Vafidis, Α., (2020), A. Nondestructive Investigation of the Mosaic of the Dolphins in Delos, Greece, through the use of Ground Penetrating Radar, Ground Penetrating Radar Journal, 3, 1.

Economou, N., Vafidis, A., Bano, M., Hamdan, H., and Ortega-Ramirez, J., (2020), Ground-penetrating radar data diffraction focusing without a velocity model, Geophysics, 85, 3, H13–H24•..https://doi.org/10.1190/geo2019-0101.1

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T. (3/2019-3/2022). Funded by Crete Region. Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.

Seismic investigation (Down Hole) at Souda Naval Base, Crete (2021) Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.

Geophysical investigation using electrical tomography at Kasteli for the new Heraklion Airport (2021). Funded by EDAFOS Ltd. Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.

Geophysical investigation at Chania Depot (2022) Funded by Crete Public Transformation company. Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.

Έρευνα και ανάπτυξη δικτύων επίσκεψης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου στον Δήμο Σφακίων (2020-2022). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Ν. Σκουτέλης. Κύριος Ερευνητής Καθηγ. Α. Βαφείδης.

Ερευνητικές εργασίες για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση των μελετών ωρίμανσης των έργων Αποκατάστασης – απόδοσης χρήσεων –ανάδειξης των Νεωρίων στα Χανιά (2020-2022). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Ν. Σκουτέλης. Κύριος Ερευνητής Καθηγ. Α. Βαφείδης.

Ερευνητικές εργασίες για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση των μελετών ωρίμανσης των έργων Αποκατάστασης – απόδοσης χρήσεων στα Δυτικά και στα Ανατολικά Νεώρια του Ηρακλείου Κρήτης» (2022-2023). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Ν. Σκουτέλης. Κύριος Ερευνητής Καθηγ. Α. Βαφείδης.

Δημιουργία της τρισδιάστατης γεωλογικής δομής του φαραγγιού της Σαμαριάς με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και δίαιτας των πηγών στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), Δυτικής Κρήτης (2022-2024). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Ε. Μανούτσογλου. Κύριος Ερευνητής Καθηγ. Α. Βαφείδης