Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος
Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: 141B-95 Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), ΄Α Όροφος
  • Τηλέφωνο +30 28210 37666 
  • Email: nkallithrakas<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 11.00-12.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ανάπτυξη νέων μεμβρανών για επιλεκτική προσυγκέντρωση (preconcentration) ανιόντων και κατιόντων
  • Ιχνοστοιχειακή ανάλυση με ακτίνες Χ και βελτίωση ελάχιστων ορίων ανίχνευσης
  • Προσδιορισμός χημικής κατάστασης (chemical speciation).
  • Αναλύσεις επιφανειών, καταλυτών και υλικών αποκατάστασης μνημείων
  • Πυρηνικές Τεχνικές στην Αναλυτική Χημεία
  • Ραδιενέργεια περιβάλλοντος

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΧΗΜ 101 Γενική Χημεία (ΜΗΧΟΠ, 1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΧΗΜ 111 Γενική Χημεία (ΗΜΜΥ, 1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΧΗΜ 102 Αναλυτική Χημεία (ΜΗΧΟΠ, 2ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ&Π 505 Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης

Γ&Π 507 Ειδικά Θέματα Χημικής Ανάλυσης

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Georgia P. Vlamaki, Nikolaos G. Kallithrakas-Kontos, Ignasi Queralt, Manuela Hidalgo, Platinum determination by membrane complexation and energy dispersive x-ray fluorescence analysis – A preliminary study, X-Ray Spectrometry (2023) accepted

Mitrakos, D., Kontogianni, V., Kavoura, K., Carinou, E., Kalithrakas-Kontos, N., Housiadas, C., Early phase modelling and main assumptions in safety assessment for near surface disposal of non-nuclear radioactive waste, Journal of Environmental Radioactivity (2023) Article number 107163, DOI 10.1016/j.jenvrad.2023.107163

Kapridaki, C., Xynidis, N., Vazgiouraki, E., Kallithrakas-Kontos, N., Maravelaki-Kalaitzaki, P., Characterization of photoactive Fe-TiO2 lime coatings for building protection: The role of Iron content, Materials 2019, 12, 1847, DOI:10.3390/ma12111847

Foteinis, S., Kallithrakas-Kontos, N., Kolovou, M., Nikolaki, M., Takoudis, G., Potiriadis, C., Skanavis, V., Kalligeris, N., Housiadas, C., Synolakis, C.E., Spatial and Temporal Heterogeneity of 134Cs and 137Cs in Topsoil after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident and the Importance of Tsunami Debris Management, Environmental Processes 6 (2019) 561-579 DOI: 10.1007/s40710-019-00386-7

N. Kallithrakas-Kontos, D.C. Xarchoulakos, P.E. Boultadaki1, C. Potiriadis and K. Kehagia, Selective membrane complexation of uranium isotopes in water samples, Analytical Chemistry 90 (2018) 4611-4615

Marguí, E., Hidalgo, M., Migliori, A., Leani, J.J., Queralt, I., Kallithrakas-Kontos, N.,  Streli, C.,  Karydas, A.G., A first evaluation of the analytical capabilities of the new X-ray fluorescence facility at International Atomic Energy Agency-Elettra Sincrotrone Trieste for multipurpose total reflection X-ray fluorescence analysis, Spectrochimica Acta - Part B Atomic Spectroscopy, 145 (2018) 8-19 DOI: 10.1016/j.sab.2018.03.016

Lykaki, M., Pachatouridou, E., Carabineiro, S.A.C., Iliopoulou, E., Andriopoulou, C., Kallithrakas-Kontos, N., Boghosian, S., Konsolakis, M., Ceria nanoparticles shape effects on the structural defects and surface chemistry: Implications in CO oxidation by Cu/CeO2 catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 230 (2018) 18-28, DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.02.035

V. Hatzistavros and N. Kallithrakas-Kontos, Determination of Trace Perchlorate Concentrations by Anion-Selective Membranes and Total Reflection X-ray Fluorescence Analysis, Analytical Chemistry 83 (2011) 3386-3391, DOI: 10.1021/ac103295a

V. Hatzistavros, P. Koulouridakis, I. Aretaki, N. Kallithrakas-Kontos, Bromate determination in water after membrane complexation and Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis, Analytical Chemistry 79 (2007) 2827-2832, DOI: 10.1021/ac061231c

P. Koulouridakis and N. Kallithrakas-Kontos, Selective Mercury Determination after Membrane Complexation and Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis, Analytical Chemistry 76 (2004) 4315-4319, DOI: 10.1021/ac049780a

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

Διεξαγωγή πειραμάτων με ακτινοβολία σύγχροτρου για νέες περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ:  01/06/2014, ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:  31/12/2022 (χρηματοδότηση International Atomic Energy Agency)

Στοιχειακή ανάλυση δειγμάτων αλάτων και δειγμάτων από παραγωγή δευτερογενούς Μολύβδου ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ:  2018-2022 (χρηματοδότηση: ιδιωτική εταιρεία)

Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης, ακαδ. ετών 2018 έως σήμερα (χρηματοδότηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ) αναπτυξιακό έργο

"Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης" (χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης) αναπτυξιακό έργο