Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής
Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ1.006
  • Τηλέφωνο +30 28210 37669 
  • Email: npasadakis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 415 Ορυκτά Καύσιμα (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Γ κύκλου)

ΜΟΠ 426 Οργανική Γεωχημεία (8ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα