Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχημείας, Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας
Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ2.112
  • Τηλέφωνο +30 28210 37619 
  • Email: dpentari<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 11.00-12.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Applied geochemistry throughout the mineral recourses value chain, from early-stage exploration to mine closure. 
  • Instrumental analysis for raw materials.
  • Elements mobility (transport-fixation) in the near -surface environment.
  • Soil remediation/reclamation.
  • Secondary resources.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 304 Γεωχημεία (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 527 Περιβαλλοντική Γεωχημεία (9ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β και Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1601 ΓΕ0172 Εφαρμοσμένη Γεωχημεία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

SALTAS, V., PENTARI, D. & VALLIANATOS, F. 2020, "Complex electrical conductivity of biotite and muscovite micas at elevated temperatures: A comparative study", Materials, vol. 13, no. 16. 3513

PENTARI, D. & VAMVOUKA, D. 2019, "Cadmium Removal from Aqueous Solutions Using Nano-Iron Doped Lignite", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 221(1), 012135

KOPANAKIS, I., MAMMI-GALANI, Ε., PENTARI, D., GLYTSOS, T. & LAZARIDIS, M. 2018, "Ambient Particulate Matter Concentration Levels and their Origin During Dust Event Episodes in the Eastern Mediterranean", Aerosol Science and Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 61-73.

VAMVUKA, D., DERMITZAKIS, S., PENTARI, D. & SFAKIOTAKIS, S. 2018, "Valorization of Meat and Bone Meal through pyrolysis for soil amendment or lead adsorption from wastewaters", Food and Bioproducts Processing, vol. 109, pp. 148-157.

VAMVUKA, D., KANIADAKIS, G., PENTARI, D., ALEVIZOS, G. & PAPAPOLIKARPOU, Z. 2017, "Comparison of ashes from fixed/fluidized bed combustion of swine sludge and olive by-products. Properties, environmental impact and potential uses", Renewable Energy, vol. 112, pp. 74-83.

KATSIMICHA, D., PENTARI, D., PANTELAKI, O. & KOMNITSAS, K. 2017, "Effect of wet milling on the adsorption capacity of a Greek natural zeolite used for the removal of heavy metals from solutions", Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 47, pp. 953-962