Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ1.108
  • Τηλέφωνο +30 28210 37648 
  • Email: msteiakakis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Παρασκευή 10.00-11.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Μηχανική συμπεριφορά εδαφών και μαλακών βράχων.
  • Γεωκίνδυνοι και κατασκευές. Ευστάθεια πρανών.
  • Αποκατάσταση εκσκαφών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων.
  • Υδραυλική συμπεριφορά γεωλογικών σχηματισμών και προσομοίωση υπόγειας ροής. Ισοζύγιο υδρογεωλογικών λεκανών.
  • Τρωτότητα υδροφορέων και ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 312 Υδρογεωλογία και Υδροτεχνικά Έργα (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 303 Τεχνική Γεωλογία-Εδαφομηχανική (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 800 Γεωτεχνική Έρευνα και Δοκιμές Πεδίου (8ο εξάμηνο - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΓΠ 526 Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον, ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Special Topics in Applied Geology, Erasmus+ Programme

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Steiakakis E., Kavouridis K., Monopolis D. (2009). Large scale failure of the external waste dump at the "South Field" lignite mine, Northern Greece. Engineering Geology 104 (2009) pp. 269-279.

Steiakakis E., Agioutantis Z. (2010). Α kinetic behavior model at a surface lignite mine, based on geotechnical investigation. Simulation Modelling Practice and Theory. Volume 18, Issue 5, May 2010, Pages 558–573. http://dx.doi.org/10.1016/j.simpat.2009.12.011.

Steiakakis, E., Vavadakis, D., Kritsotakis, M. and Anagnostopoulou C. (2016). Drought impacts on the fresh water potential of a karst aquifer in Crete, Greece. Environ Earth Sci 75(6), 507; doi.org/10.1007/s12665-016-5509-5.

Steiakakis, E., A. Lazaropoulos, A. Vafidis, Z. Agioutantis, G. Kritikakis (2017). Determination of shear wave velocities in sediment deposits. International Journal of Geotechnical Engineering, 2017; http://dx.doi.org/10.1080/19386362.2017.1374494.

Steiakakis E. (2018). Evaluation of Exploitable Groundwater Reserves in Karst Terrain: A Case Study from Crete, Greece. Geosciences 2018, 8, 19; doi: 10.3390/geosciences8010019.

Arvanitidis C., Steiakakis E., Agioutantis Z. (2019). Peak Friction Angle of Soils as a Function of Grain Size Geotech Geol Eng 37, 1155–1167. https://doi.org/10.1007/s10706-018-0675-8

Steiakakis, E.; Vavadakis, D.; Mourkakou, O. (2023). Groundwater Vulnerability and Delineation of Protection Zones in the Discharge Area of a Karstic Aquifer - Application in Agyia’s Karst System (Crete, Greece). Water 2023, 15, 231. https://doi.org/10.3390/w15020231

Komnitsas K., Vathi D., Steiakakis E., Bartzas G., Perdikatsis V. (2023). Insights on stabilization of marly soils through alkali activation with the use of slag and metakaolin as additives, Case Studies in Chemical and Environmental Engineering.  doi: https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100400.

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

Προσομοίωση υπόγειας ροής και υφαλμύρινσης στο υδατικό διαμέρισμα Μεσσαράς - υποσύστημα EL 1300080. (Χρηματοδότηση: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι ΙΚΕ).

Διερεύνηση της ευστάθειας πρανών σε μέτωπα εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας. (Χρηματοδότηση: Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ).

Risk Assessment of Final Pits During Flooding (RAFF project). Co-financed by the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) under the Grant Agreement No-847299-RAFF.

Geophysical based hydrogeological modelling to prevent pollution from sea water intrusion at coastal areas, in the frame of the BLACK SEA ERA.NET. Project number BSERANET-065. (Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ).

Sustainable Aggregates Planning in South East Europe. SNAP. (Χρηματοδότηση: ΕΕ και Εθνικοί Πόροι).

Hydrogeological investigation of Malia Aquifer and simulation of groundwater flow under different stresses of exploitation. (Χρηματοδότηση: HYDROAIOLIKH AIGAIOY S.A.).

Sustainable Aggregates Resource Management (2009-2011). Sarma. (Programme co-funded by the European Union).