Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Μ1.201
 • Τηλέφωνο +30 28210 37690 
 • Email: gxiroudakis<στο>tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9.00-13.00 ή κατόπιν επικοινωνίας

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Η μηχανική πετρωμάτων και η θραυστομηχανική είναι δύο συναφείς εφαρμοσμένες επιστήμες που διερευνούν τη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων και των θραυσμένων γεωϋλικών. Η θραυστομηχανική είναι η επιστήμη που μελετά τη μηχανική συμπεριφορά στερεών σωμάτων που διατρέχονται από ρωγμές υπό την επίδραση στατικής ή δυναμικής μηχανικής φόρτισης ή άλλων παραγόντων (π.χ. θερμοκρασία, ροή νερού, χημικές μεταβολές). Το εύρος των πεδίων εφαρμογής στην εξόρυξη είναι πολύ ευρύ και ορισμένα πιθανά πεδία εφαρμογής αναφέρονται παρακάτω: 

 • Διάτρηση και ανατίναξη (μηχανισμός θραύσης πετρωμάτων, φθορά κοπτικών, κατακερματισμός - μείωση της κατανάλωσης ενέργειας). 
 • Ταξινομήσεις βραχόμαζας 
 • Πειραματική βραχομηχανική και θραυστομηχανική. 
 • Μηχανική κοπή πετρωμάτων. 
 • Ασφαλής σχεδιασμός υπόγειων μεθόδων. 
 • Ευστάθεια υπόγειων. 
 • Υπολογισμός των κινδύνων ολίσθησης και ανατροπής σε υπαίθρια ορυχεία. 
 • Ασφαλής σχεδιασμός χώρων απόθεσης στείρων και τελμάτων. 
 • Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι αλλαγές που επιφέρει στον ασφαλή σχεδιασμό των ορυχείων. 
 • Πετρελαϊκή μηχανική πετρωμάτων- θραυστομηχανική. 
 • Υδραυλική ρωγμάτωση. 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 706 Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 403 Διάτρηση Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό) 

ΜΟΠ 402 Μηχανική Πετρωμάτων (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό) 

ΜΟΠ 406 Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Α κύκλου) 

ΜΟΠ 418 Γεωτεχνική Μηχανική και Κατασκευές Σηράγγων (8ο εξάμηνο - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Α κύκλου)  

ΜΟΠ 521 Θραυστομηχανική (9ο εξάμηνο - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Α κύκλου) 

ΜΟΠ 505 Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Α και Β κύκλου - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ&Π 504 Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων 

Γ&Π 202 Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Xiroudakis,  G. & Lazos I., 2023. STABILITY ANALYSIS OF HAZARDOUS WEDGES IN THE CROWN OF CIRCULAR TUNNEL. SGEM conference in Bulgaria (1-10 July 2023) (New wedge model)

Saratsis, G., Xiroudakis, G., Exadaktylos, G., Papaconstantinou. A., & Lazos, I. (2023). "Use of UAV Images in 3D Modelling of Waste Material Stockpiles in an Abandoned Mixed Sulphide Mine in Mathiatis – Cyprus" Mining 3, no. 1: 79-95. https://doi.org/10.3390/mining3010005.

Stavropoulou, M., & Xiroudakis, G. (2020). Fracture Frequency and Block Volume Distribution in Rock Masses. Rock Mechanics and Rock Engineering, 53(10): 4673-4689. https://doi.org/10.1007/s00603-020-02172-6

Xiroudakis, G., Stavropoulou, M., & Exadaktylos, G. (2019). Three-dimensional elastic analysis of cracks with the g2 constant displacement discontinuity method. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 43(15): 2355-2382. https://doi.org/10.1002/nag.2971

Exadaktylos, G., Xiroudakis, G., & Stavropoulou, M. (2018). Rolling disc model for rock cutting based on fracture mechanics. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 107:191-200. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2018.04.056

Stavropoulou, M., Xiroudakis, G., & Exadaktylos, G. (2013). Analytical model for estimation of digging forces and specific energy of cable shovel. Coupled Systems Mechan-ics, 2(1): 23-51. https://doi.org/10.12989/csm.2013.2.1.023

Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Xiroudakis, G., de Broissia, M., & Schwarz, H. (2008). A spatial estimation model for continuous rock mass characterization from the specific energy of a TBM. Rock Mechanics and Rock Engineering, 41(6): 797-834. https://doi.org/10.1007/s00603-007-0160-9