Παπαδοπούλου Έλενα, Καθηγήτρια
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: 145Β-100, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
  • Τηλέφωνο +30 28210 37748 
  • Email: epapadopoulou<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Numerical Algorithms and their mapping on Parallel Architectures
  • Scientific Computing, Parallel Computing
  • Soliton Cellular Automata
  • Parallel Algorithms and Processes
  • Stochastic Optimization Algorithms

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΑΘ 101 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι (1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΑΘ 105 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΑΘ 102 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙΙ (2ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

“Grid Computing for the Bi-CGSTAB applied to the solution of the Modified Helmholtz Equations”, E.N. Mathioudakis, E.P. Papadopoulou, International J of Applied Mathematics and Computer Science, 4(3), (179-184), 2007.

“Iterative Solutions of Elliptic Collocation Systems on a Cognitive Parallel Computer”, E.N. Mathioudakis, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakis, Computers & Mathematics with applications, 48 (951-970), 2004.

“BiCGSTAB for Collocation Equations on Distributed Memory Parallel Architectures”, E. Mathioudakis, E. P. Papadopoulou and Y. G. Saridakis, Numerical Mathematics and Advanced Applications-ENUMATH 2001, Springer Verlag, 297, pp 957-966, 2003.

“Direct and Iterative Solution of the Generalized Dirichlet-Neumann Map for Linear Elliptic PDEs on Square Domains”, A. Sifalakis, S.R. Fulton, E. P. Papadopoulou and Y. G. Saridakis, J Computational & Applied Mathematics, 227, pp 171-184, 2009.

“Efficient Numerical Solution of the Generalized Dirichlet-Neumann Map for Linear Elliptic PDEs in Regular Polygon Domains”, Y. G. Saridakis, A. G. Sifalakis and E. P. Papadopoulou, J Computational & Applied Mathematics, 236, pp 2515-2528, 2012.

“Parallel Solution of the Generalized Dirichlet-Neumann Map for Elliptic PDEs on Regular Polygon Domains”, A. Sifalakis, E. P. Papadopoulou and Y. G. Saridakis, Proceedings ECCOMAS’08, Venice, Italy, 2008

’’Interaction of Simple Particles in Soliton Cellular Automata”, A.S. Fokas, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakis and M.J. Ablowitz, Studies in Applied Mathematics 81, pp 153-180, 1989.

’’Coherent Structures in Cellular Automata”, A.S. Fokas, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakis, Physics Letters A 147 (7), pp 369-379, 1990.

’’Recent Developments in Soliton Cellular Automata’’, E.P. Papadopoulou, Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems, eds S. Carrillo, O. Ragnisco, Springer-Verlag, pp 186-189, 1990.

’’Least Squares Iterative Solution on a Fixed Size VLSI Architecture’’, E.P. Papadopoulou, T.S. Papatheodorou, Springer Verlag Lecture Notes in Computer Science, 297, pp 914-925, 1987.

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα