Προσωπικό

Καθ. Εμμ. Μανούτσογλου
Διευθυντής | 2821037650 | emanoutsoglou<στο>tuc.gr

Δρ. Η. Λάζος
Μεταδιδάκτορας | 2821037636 | ilazos<στο>tuc.gr
Γεωλόγος, MSc, Δρ.

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά