Αντικείμενο του εργαστηρίου

Το αντικείμενο της ερευνητικής μονάδας είναι η έρευνα πρωτότυπων τεχνολογιών διαχείρισης μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων και αποκατάστασης εδαφών με στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 410 Βιομηχανική Οικολογία (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 302 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 709 Θερινή Πρακτική Άσκηση (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 401 Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 1601 ΓΕ0188 Ειδικά Κεφάλαια Βιομηχανικής Οικολογίας
 • 1601 ΓΕ0178 Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

 Περιοχές Έρευνας

 • Απορρύπανση Εδαφών
 • Καθαρισμός / διαχείριση στερεών Αποβλήτων
 • Καθαρισμός / διαχείριση υγρών Αποβλήτων
 • Καθαρισμός / διαχείριση αερίων Αποβλήτων
 • Σταθεροποίηση Αποβλήτων
 • Φυτοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και αποβλήτων
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας
 • Διαπερατοί ενεργοί φραγμοί
 • Γεωπολυμερή
 • Κύκλος Ζωής Διεργασιών και Προϊόντων
 • Επεξεργασία πτωχών μεταλλευμάτων          

 

Ερευνητικά  έργα

 • Jan. 23 – Dec. 25. Improving soil fertility by combining earthworms and biochars to produce high nutritional and agronomic value products. Implementation of technology at a pilot stage, funded by the Greek Ministry of Rural Development and Food, M16SYN2-00101, TUC budget 50,000 € 
 • Jan. 2023 – Dec. 2026. Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects [EXCEED], Horizon Europe project, funded by the EU, budget TUC 840,000 €, https://exceed-horizon.eu/
 • June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/
 • July 2018 – Dec. 2024. Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector, LIFE17 CCM/GR/000087 (ClimaMed), TUC budget: 151.111 €, http://www.life-climamed.eu/
 • Jan. 2018 – Dec. 2020. INVALOR: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, funded by the Greek Minister of Economy and Development, Budget TUC 700.000 €, http://www.invalor.org/el/home-gr/
 • Nov. 2017 – Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers,Erasmus+ programme, AGREEMENT NUMBER – 2017-1-CY01-KA202-026728, TUC budget 32,086 €
 • Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Commission, 19 participants, Budget TUC: 487,125 €
 • Oct. 2012-Sep. 2015. Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI), Cooperation Project, TUC budget: 69.100 €
 • Oct. 2012–Sep. 2015. Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements, Cooperation Project, funded by the General Secretariat of Research and Technology, Project budget: 504.250 €, TUC budget: 102.500 €
 • Oct. 2012 – Sep. 2017. Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas:The example of Pistachia vera L. LIFE+ Environment Policy and Governance 2011, LIFE11 ENV/GR/951, Total project budget 1.026.509 €, TUC budget: 175.233 €, http://www.agrostrat.gr/
 • Jan. 2012–June 2016. Development of an integrated methodology for the management, treatment and valorisation of hazardous waste (WasteVal), Budget: 521.000€, funded by the Greek Ministry of Education
 • Sep. '11 - Aug. '15. Best practices for agricultural WASTEs (AW) treatment and REUSE in the Mediterranean countries, LIFE+ Environment Policy and Governance 2010, Participants: TUC, Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC) (Spain), Regional Center for Agricultural Experimentation and Assistance (CERSAA) (Italy), Chemical Laboratory of the Chamber of Commerce of Savona (Laboratorio Chimico CCIAA) (Italy), SIGNOSIS SPRL. (SIGNOSIS), (Belgium), funded by EC, Total project budget 1.384.799 €, TUC budget: 277.088 €, TUC coordinator, http://www.wastereuse.eu/. WasteReuse video: https://www.youtube.com/watch?v=CPLJs_lRVck

 

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα

 • Aug '04–Jul. '07. Integrated treatment of industrial wastes towards prevention of regional water resources contamination (INTREAT), INCO C.1 Environment STREP, funded by the EC, budget TUC 170,000 €, scientific co-ordinator TUC, Webpage: http://www.labmet.ntua.gr/intreat/.
 • Sep '04 – Aug '06. Integrated industrial solid waste management in Albania (INSWAM – AL), INCO C.1 Environment, SSA, funded by the EC, budget TUC 70,000 €, scientific co-ordinator TUC, Webpage: http://www.mred.tuc.gr/projects/inswab/
 • Mar. '04 - Sep. '06. Innovative technologies for the management of hazardous mining wastes towards prevention of groundwater contamination, funded by the Greek Ministry of Education, PYTHAGORAS program, budget 50,000 €, scientific coordinator TUC.
 • Sep. '05 – Aug. '07. Management and remediation of hazardous industrial wastes in the Western Balkan Countries (INDUWASTE). INCO C.1 Environment, SSA, funded by the EC, budget TUC 40,000 €.
 • Jan. '06 – Dec. '07. Strategic plan for prevention of regional water resources contamination from mining and metallurgical activities in Western Balkan Area (PREWARC), INCO C.1 Environment, SSA, funded by the EC, budget TUC 25,000 €, scientific co-ordinator TUC.  webpage: http://www.labmet.ntua.gr/prewarc/index.htm.
 • Jan. '06 – Dec. '07. Integrated system for the rehabilitation of contaminated areas in waste disposal sites with the use of innovative technologies, Bilateral Sino-Greek cooperation project, funded by the Greek General Secretariat of Research and Technology, budget TUC 11,150 €, scientific co-ordinator TUC, http://www.mred.tuc.gr/projects/GR-China/

Εξοπλισμός

 • Πλήρης εξοπλισμός αναλυτικού εργαστηρίου
 • Διάφοροι εργαστηριακοί ή φορητοί μετρητές (pHμετρο microprocessor Hanna pH211, φορητό pHμετρο pH5 Meter LaMotte 5 Series, αγωγιμόμετρο Hanna EC215, φορητό αγωγιμόμετρο CON5 Meter LaMοtte Series, οξυγονόμετρο Hach HQ40d, οξυγονόμετρο SM600 Milwaukee)
 • Διάφοροι ζυγοί (ζυγός KERN CB 24K1N, ζυγός ακριβείας KERN ALS120-4)
 • Υδατόλουτρα Bioline 5020-SWB
 • Λουτρό υπερήχων BANDELIN
 • Συσκευή φυγοκέντρησης Megafuge 40 Thermo
 • Χρωματόμετρο LaMotte Smart2 (1919-EX2)
 • Συσκευή θέρμανσης Wealtec Corp.
 • Επωαστικός θάλαμος FTC 90E για μέτρηση BOD και συσκευή μέτρησης BOD (Sensor system 6-Velp Ιταλίας)
 • Θερμαντικές πλάκες μαγνητικής ανάδευσης AGIMATIC-ED και AREC - Velp Scientifica, θερμαντικές πλάκες Labtech LHT-3015D, θερμομανδύες FIBROMAN-N, ηλεκτρική πλάκα θέρμανσης Jenway 1001 Hotplate
 • Μεταλλικοί αναδευτήρες Polymix PX-SR50 E
 • Περισταλτικές αντλίες OMEGA FPU251
 • Μύλος λειοτρίβησης Fritsch Pulverisette 2
 • Εργαστηριακοί φούρνοι (Ecocell 111R, Elvem, Medline)
 • Κλίβανος αποτέφρωσης Ν-8L SELECTA
 • Συσκευές ψύξης (Whirlpool, Zanussi)
 • Εργαστηριακές στήλες από plexiglass (διάμετρος 5 cm - ύψος 50 cm και διάμετρος 2,5 cm - ύψος 20 cm)
 • Σφαιρικοί αντιδραστήρες pyrex χωρητικότητας 1000 mL (αξεσουάρ: ρυθμιστές θερμοκρασίας, τετράλαιμα καπάκια, συσφαικτήρες, πώματα, αισθητήρες θερμοκρασίας κλπ.)
 • Τριοφθάλμιο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο SZM-2 με ψηφιακή κάμερα OPTIKAM B3
 • Υπολογιστικές μονάδες (PC, εκτυπωτές, scanners)
 • Ειδικά λογισμικά (Outokumpu HSC Chemistry for Windows, Statgraphicsplus5, SuperPro Designer, Arc View including Geostatistical Tool, GaBi6-the software system for Life Cycle Engineering, ISATIS geostatistics software solution)
 • GPS
 • Εργαστηριακός ανακινητήρας Vibromatic
 • Θερμόμετρο υπερύθρων Smart Sensor (εύρος μετρήσεων -50 έως +600oC)

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεταλλευτικές, μεταλλουργικές περιοχές και χώρους διάθεσης αποβλήτων
 • Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας
 • Μελέτες κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων
 • Μελέτες αξιοποίησης αποβλήτων
 • Μελέτες απορρύπανσης εδαφών
 • Υδρο- και βιο-υδρομεταλλουργικές μελέτες αξιοποίησης πτωχών μεταλλευμάτων

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 • Aπορρύπανση Εδαφών
 • Καθαρισμός / διαχείριση στερεών, υγρών , αερίων αποβλήτων
 • Καθαρισμός / διαχείριση Αποβλήτων
 • Καθαρισμός / διαχείριση Αποβλήτων
 • Σταθεροποίηση Αποβλήτων
 • Γεωπολυμερή
 • Κύκλος Ζωής Διεργασιών και Προϊόντων
 • Aξιοποίηση  αποβλήτων
 • Μελέτες απορρύπανσης εδαφών
 • Επεξεργασία πτωχών μεταλλευμάτων 

Προσωπικό

Καθ. Κ. Κομνίτσας
Διευθυντής | 2821037686 | kkomnitsas<στο>tuc.gr

Α. Κρητικάκη
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037609 | akritikaki<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ερευνητική Μονάδα Τεχνολογίας Διαχείρισης Μεταλλευτικών & Μεταλλουργικών Αποβλήτων & Αποκατάστασης Εδαφών, Πολυτεχνειούπολη, M5003 Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Δημοσιεύσεις

 1. Alshaaer, M., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Microstructural characteristics and adsorption potential of zeolitic tuff – metakaolin geopolymers, Desalination and Water Treatment 56:338-345, dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.938306
 2. Komnitsas, K., Pyliotis, I., Zaharaki, D., Manoutsoglou, E. (2015). Using various guidelines and approaches for the assessment of marine sediment quality, Environmental Forensics, 16:109-116, dx.doi.org/10.1080/15275922.2014.991006
 3. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Vlachou, A., Bartzas, G., Galetakis, M. (2015). Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers, Advanced Powder Technology 26(2):368-76, dx.doi.org/10.1016/j.apt.2014.11.012
 4. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Pyliotis, I., Vamvuka, D., Bartzas, G. (2015). Assessment of pistachio shell biochar quality and its potential for adsorption of heavy metals, Waste and Biomass Valorization 6:805-816, dx.doi.org/10.1007/s12649-015-9364-5
 5. Bartzas, G., Tinivella, F., Medini, L., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Assessment of groundwater contamination risk in an agricultural area in north Italy, Information Processing in Agriculture, 2(2):109-129, http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2015.06.004
 6. Konsolakis, M., Kaklidis, N., Marnellos, G.E., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Assessment of biochar as feedstock in a direct carbon solid oxide fuel cell, Royal Chemistry Society Advances, 5(90):73399-73409, http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13409a
 7. Bartzas, G., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Assessment of Aquifer Vulnerability in an Agricultural Area in Spain Using the DRASTIC Model, Environmental Forensics, 16(4):356-373, http://dx.doi.org/10.1080/15275922.2015.1091407
 8. Bartzas, G., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Life cycle assessment of open field and greenhouse cultivation of lettuce and barley, Information Processing in Agriculture, 2(3-4):191-207, http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2015.10.001
 9. Bartzas, G., Komnitsas, K. (2015). Life cycle assessment of FeNi production in Greece: A case study, Resources Conservation and Recycling, 105:113-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.016
 10. Komnitsas, K., Modis, K., Doula, M., Kavvadias, V., Sideri, D., Zaharaki, D. (2016). Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites, Desalination and Water Treatment, 57(7): 2982-95, dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.983988
 11. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Bartzas, G., Kaliakatsou, G., Kritikaki, A. (2016). Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption, Desalination and Water Treatment, 57(7): 3237-46, http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.981227
 12. Galetakis, M., Vasiliou A., Soultana, A., Piperidi, C., Alevizos, G, Steiakakis, M., Komnitsas, K. (2016). Experimental investigation of the utilisation of quarry dust for the production of microcement-based building elements by shelf-flowing moulding casting, Construction and Building Materials, 17:247-254, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.01.014
 13. Komnitsas, K., Bazdanis, G., Bartzas, G. (2016). Efficiency of composite reactive barriers for the removal of Cr(VI) from leachates, Desalination and Water Treatment, 57:8990-9000, http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1035343
 14. Moraetis, D., Papagiannidou, S., Pratikakis, A., Pentari, D., Komnitsas, K. (2016). Effect of zeolite application on potassium release in sandy soils amended with municipal compost, Desalination and Water Treatment, 57:13273-84, http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1065440
 15. Komnitsas, K., Zaharaki, D. (2016). Morphology of modified biochar and its potential for phenol removal from aqueous solutions, Frontiers Environmental Science, 4:26, http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2016.00026
 16. Zaharaki, D., Galetakis, M., Komnitsas, K., (2016). Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation, Construction and Building Materials, 121:686-693, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.051
 17. Kritikaki, A., Zaharaki, A., Komnitsas, K. (2016). Valorization of industrial wastes for the production of glass ceramics, Waste and Biomass Valorization, 7(4):885-898, http://dx.doi.org/10.1007/s12649-016-9480-x
 18. Vamvuka, D. Tsamourgeli, V., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2016). Potential of Poor Lignite and Biomass Blends in Energy Production, Energy Sources Part A. Recovery, Utilization and Environmental Effects, 38(14):2079-2085, http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2015.1014980
 19. Komnitsas, K. (2016). Co-valorization of marine sediments and construction & demolition wastes through alkali activation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4:4661-4669, http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.003
 20. Komnitsas, K., G. Bartzas, M.T. Hernández-Fernández (2016). Assessment of groundwater vulnerability to pollution in Barrax, Albacete, Spain, Acta Horticulturae 1146:221-226, dx.doi.org10.17660/ActaHortic.2016.1146.29
 21. Antivachis, D., Skarpelis, N., Komnitsas, K. (2017). Secondary Sulphate Minerals in a Cyprus type ore deposit, Apliki, Cyprus: Mineralogy and Environmental Impact, Mine Water and the Environment, 36(2):226-238, dx.doi.org10.1007/s10230-016-0398-0
 22. Petrakis, E. Stamboliadis, E., Komnitsas, K. (2017). Evaluation of the relationship between energy input and particle size distribution in comminution with the use of piecewise regression analysis, Particulate Science and Technology, 35(4):479-489, dx.doi.org/10.1080/02726351.2016.1168894
 23. Petrakis, E. Stamboliadis, E., Komnitsas, K. (2017). Identification of optimum mill operating parameters during frinding of quartz with the use of population balance modeling, KONA Powder and Particle Journal, 34:213-223, dx.doi.org/10.14356/kona.2017007
 24. Bartzas, G., Zaharaki, D., Doula, M., Komnitsas, K. (2017). Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek island using GIS-based models, Desalination and Water Treatment, 67:61-73, doi: 10.5004/dwt.2017.20366
 25. Bartzas, G., Komnitsas, K. (2017). Life cycle analysis of pistachio production in Greece, Science of the Total Environment, 595:13-24, dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.251
 26. Bartzas, G., Vamvuka, D., Komnitsas, K. (2017) Comparative life cycle assessment of pistachio, almond and apple production, Information Processing in Agriculture, 4:188-198, http://doi.org/10.1016/j.inpa.2017.04.001
 27. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2017). Improved modeling of the grinding process through the combined use of matrix and population balance models, Minerals, 7:67, doi:10.3390/min7050067
 28. Komnitsas, K., Doula, M. (2017). Guidelines towards sustainable agriculture in small Mediterranean islands. European Journal of Sustainable Development, 6(4):1-10, doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n4p
 29. Komnitsas, K., Doula, M. (2017). Framework to improve sustainability of agriculture in small islands. The case of Pistacia vera L. cultivation in Aegina, Greece, Environmental Forensics, 18(3):214-225, doi.org/10.1080/15275922.2017.1340370
 30. Ekman Nilsson, A., Macias Aragones, M., Royo, F., Dunon, V., Oorts, K., Angel, H., Komnitsas, K., Willquist, K. (2017). A Review of the Carbon footprint of Cu and Zn production from primary and secondary sources, Minerals, 7:168, doi.org/10.3390/min7090168
 31. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Bartzas, G., Alevizos, G. (2017). Adsorption of scandium and neodymium on biochar derived after low-temperature pyrolysis of sawdust, Minerals, 7:200, doi.org/10.3390/min7100200
 32. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2018). Correlation between material properties and breakage rate parameters determined from grinding tests, Applied Sciences, 8:220, doi:10.3390/app8020220
 33. Kamenopoulos, S., Agioutantis, Z., Komnitsas, K. (2018). A new Hybrid Decision Support Tool for evaluating the sustainability of mining projects, International Journal of Mining Science and Technology, 28(2):259-265, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.07.001
 34. Bartzas, G., Komnitsas. K. (2018). Energy flow analysis of irrigated pistachio production in Aegina, Greece. Sustainable Energy Technologies and Assessment, 28C:73-80, https://doi.org/10.1016/j.seta.2018.06.007
 35. Komnitsas, K., Petrakis, E., O. Pantelaki, A. Kritikaki (2018). Column leaching of Greek low-grade limonitic laterites, Minerals, Minerals, 8(9):377; doi.org/10.3390/min8090377
 36. Mystrioti, C., Papassiopi, N., Xenidis, A., Komnitsas, K. (2018). Counter-current leaching of low-grade laterites with the use of hydrochloric acid and proposed purification options of pregnant solution, Minerals, 8:599; doi.org/10.3390/min8120599
 37. Komnitsas, K., Petrakis, E., Bartzas, G., Karmali, V. (2019). Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues, Science of the Total Environment, 665:347-357 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.381
 38. Komnitsas, K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E., Kurylak, W., Pietek, G., Kanasiewicz, J. (2019). Assessment of alkali activation potential of a Polish ferronickel slag, Sustainability, 11:1863, doi.org/10.3390/su11071863
 39. Savvilotidou, V., Kritikaki, A., Stratakis, A., Komnitsas, K., Gidarakos, E. (2019). Energy efficient production of glass-ceramics using photovoltaic (P/V) glass and lignite fly ash, Waste Management, 90:46-58, doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.022
 40. Petrakis, E., Karmali, V., Komnitsas, K. (2019). Factors affecting nickel upgrade during selective grinding of low-grade limonitic laterites, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (TIMM C), Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, 130:3, 192-201, https://doi.org/10.1080/25726641.2018.1521578
 41. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2019). The effect of energy input in a ball mill on dimensional properties of grinding products, Mining Metallurgy and Exploration, 36(4):803-8016, https://doi.org/10.1007/s42461-019-0066-6
 42. Komnitsas, K. (2019). Editorial for Special Issue "Recent Advances in Hydro- and Biohydrometallurgy", Minerals, 9(7):424. https://doi.org/10.3390/min9070424
 43. Komnitsas, K., G. Bartzas, (2019). Sustainability assessment of Pistacia vera L. cultivation in Aegina, Greece: a two-stage multi-criteria analysis, Acta Horticulturae 1254:163-172, 10.17660/ActaHortic.2019.1254.25
 44. Petrakis, E., Karmali, V., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Grinding kinetics of slag and effect of final particle size on the compressive strength of alkali activated materials, Minerals, 9:714, doi:10.3390/min9110714
 45. Komnitsas, K., Petrakis, E., Pantelaki, O., Kritikaki, A. (2019). Column leaching of saprolitic laterites with sulphuric acid, Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019, vol. 1, Dusseldorf, Germany, 23-26 June 2019, pp. 273-284.
 46. Soultana, A., Valouma A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag, Minerals, 9(9):551, https://doi.org/10.3390/min9090551
 47. Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). An integrated multi-criteria analysis methodology for assessing sustainability of agricultural production at regional level. The case of Pistacia vera L. Information Processing in Agriculture, 7:223-232, https://doi.org/10.1016/j.inpa.2019.09.005
 48. Komnitsas, K., Yurramendi, L., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2020). Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials, Science of the Total Environment, 721:137753, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137753
 49. Vamvuka, D. Esser, K., Komnitsas, K. (2020). Investigating the suitability of grape husks biochar, municipal solid wastes compost and mixtures of them for agricultural applications to Mediterranean soils, Resources, 9:33; doi:10.3390/resources9030033
 50. Petrakis, V., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). Grinding behavior and potential beneficiation options of bauxite ores, Minerals, 10:314; doi:10.3390/min10040314
 51. Spooren, J., Breemersch, K., Dams, Y., Mäkinen, J., Lopez, M., González-Moya, M., Tripiana, M., Pontikes, Y., Kurylak, W., Pietek, G., Komnitsas, K., Binnemans, K., Varia, J., Horckmans, L., Yurramendi, L., Snellings, R., Peys, A., Onisei, S., Björkmalm, J., Willquist, K., Kinnunen, P. (2020). Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary and secondary ores: challenges and opportunities, Resources, Conservation and Recycling, 160:104919, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104919
 52. Komnitsas, K. (2020). Social License to Operate in Mining. Present views and future trends, Resources 2020, 9:79, doi:10.3390/resources9060079
 53. Bartzas G., Komnitsas, K. (2020). Environmental risk analysis in agriculture: The example of Pistacia vera L. cultivation in Greece, Sustainability, 2020, 12:5735, doi:10.3390/su12145735
 54. Kinnunen, P., Mäkinen, J., Salo, M., Soth, R., Komnitsas, K. (2020). Efficiency of chemical and biological leaching of copper slag for the recovery of metals and valorization of the leach residue as raw material in cement production, Minerals, 10, 654; doi:10.3390/min10080654
 55. Vavouraki, A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). Synthesis of zeolites from Greek fly ash and sssessment of their copper removal capacity, Minerals, 10(10), 844, https://doi.org/10.3390/min10100844
 56. Komnitsas K., Soultana, A., Bartzas, G. (2021). Marble waste valorization through alkali-activation, Minerals, 11, 46, https://doi.org/10.3390/min11010046
 57. Komnitsas K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2021). Factors Affecting Alkali Activation of Laterite Acid Leaching Residues, Environments, 8, 4, doi.org/10.3390/environments8010004
 58. Komnitsas, K., Bartzas, G. (2021). Editοrial for Special Issue “Alkali Activated Materials: Advances, Innovations, Future Trends”, Minerals, 11(1), 75; https://doi.org/10.3390/min11010075
 59. Petrakis, E., Komnitsas K. (2021). Development of a non-linear framework for the prediction of the particle size distribution of the grinding products, Mining, Metallurgy & Exploration, doi.org/10.1007/s42461-021-00388-w
 60. Alshaaer, M., Issa, K., Alanazi, A., Mallouh, S.A., Afify, A.S., Moustapha, M.E., Komnitsas, K. (2021). Gradual replacement of Ca2+ with Mg2+ ions in brushite for the production of Ca1-xMgxHPO4.nH2O materials, Minerals, 11, 284, doi.org/10.3390/min11030284
 61. Bartzas, G., Tsakiridis, P.E., Komnitsas, K. (2021). Nickel industry: Heavy metal(loid)s contamination - Sources, environmental impacts and recent advances on waste valorization, Current Opinion in Environmental Science and Health, 21, 100253, https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100253
 62. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2021). Modeling of bauxite ore wet milling for the improvement of process and energy efficiency, Circular Economy and Sustainability, 2, 633–647, https://doi.org/10.1007/s43615-021-00108-y
 63. Soultana, A., Galetakis, M., Vasiliou, A., Komnitsas, K., Vamvuka, D. (2021). Utilization of upgraded recycled concrete aggregates and recycled concrete fines in cement mortars, Recent Progress in Materials, 3(3): 14, https://doi.org/10.21926/rpm.2103035
 64. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2022). Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches, Minerals, 12, 184. doi.org/10.3390/ min12020184
 65. Miliou, O., Ioannou, A., Georgiou, Y., Vyrides, I., Xekoukoulotakis, N., Willert, S., Andreou, A., Andreou, P., Komnitsas, K., Zaphiris, P., Yiatros, S. (2022). The Design of a Postgraduate Vocational Training Programme to Enhance Engineering Graduates’ Problem-solving Skills through PBL, The International Journal of Engineering Education (IJEE), 38(5A), 1257–1273, https://www.ijee.ie/1atestissues/Vol38-5A/07_ijee4235.pdf
 66. Karmali, V., Petrakis, E., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2022). Valorization Potential of Polish Laterite Leaching Residues through Alkali Activation. Minerals, 2022, 12(11), 1466, https://doi.org/10.3390/min12111466​​​​​​​
 67. Komnitsas, K., Bartzas, G., Petrakis, E. (2023). A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites, Science of the Total Environment, 854, 158748, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158748
 68. Lilli, M., Paranychianakis, N., Lionoudakis, K., Kritikaki; A., Voutsadaki, S., Saru, M., Komnitsas, K., N. (2023). Nikolaidis, The Impact of Sewage Sludge and Olive Mill Waste Derived Biochar Amendments to Tomato Cultivation, Sustainability, 2023, 15, 3879. https://doi.org/10.3390/su15053879