ΑντικείμενοΕκπαίδευση | Έρευνα | Εξοπλισμός​​​​​ | Υπηρεσίες | Προσωπικό | Δημοσιεύσεις | Φωτογραφίες

Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις όπως πληρωτικά υλικά, παραγωγή ασβέστη, πρώτες ύλες για γυαλί, τσιμέντο πυρίμαχα κλπ (ζεόλιθοι, ασβεστόλιθοι, δολομίτες, περλίτες, διατομίτες, τάλκηςπυροφυλλίτηςκλπ). Περιβαλλοντικές εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών.
 • Αξιολόγηση κοιτασμάτων βιομηχανικών αργίλων (μπεντονίτες, καολίνες, παλυγκορσκιτες, σεπιόλιθοι,βερμικουλίτες, άργιλοι δομικών υλικών).
 • Κοιτάσματα Νι-λατεριτών, βωξιτών και σιδηρονικελιούχων ιζηματογενών κοιτασμάτων.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων χαρακτηρισμού αργιλικών ορυκτών.
 • Αλληλεπίδραση ορυκτών με βακτήρια. Βιο-ορυκτογένεση.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας ορυκτών πρώτων υλών για χρήση τους σαν δομικά υλικά, αδρανή, υλικά για παρασκευή σκυροδέματος, επίστρωση αντιολισθηρών ασφαλτοταπήτων και
 • Αναζήτηση χώρων εκλατόμευσης πετρωμάτων (δομικών υλικών) για αναστηλώσεις μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων.
 • Μελέτη και σύνθεση κονιαμάτων για επεμβάσεις συντήρησης μνημείων και συμβατότητά τους με τα προϋπάρχοντα δομικά υλικά. Μελέτες τεχνητής γήρανσης υλικών και προσομοίωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις κάθε είδους ανόργανων υλικών.
 • Μελέτη μικροδομής με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης και χημικές μικροαναλύσεις.
 • Εφαρμοσμένες γεωθερμικές έρευνες.
 • Παρασκευή συνθετικών ζεολίθων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απορρίμματα της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 202 Πετρολογία
 • ΜΟΠ 306 Κοιτασματολογία
 • ΜΟΠ 417 Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
 • ΜΟΠ 513 Δομικά και Αδρανή Υλικά
 • ΜΟΠ 706 Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Προσωπικό

Καθ. Γ. Χρηστίδης
Διευθυντής | 2821037622 | gchristidis<στο>tuc.gr

Δρ. Γ. Τριανταφύλλου
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037706 | gtriantafyllou<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.

Π. Ροτόντο
Μέλος ΕΤΕΠ | 2821037626 | protonto<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.