Αντικείμενο του εργαστηρίου

Ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις:

 • Πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, ορυκτών, εδαφών, και εν γένει στερεών υλικών (κονίες, όπως π.χ. τσιμέντα, κονιάματα, κεραμικές μάζες και άλλες βιομηχανικές πρώτες ύλες, βιομηχανικά προϊόντα, όπως π.χ. δομικά κεραμικά κ.λπ.).
 • Υποπροϊόντων ή αποβλήτων από μεταλλουργικές διεργασίες ή βιομηχανική επεξεργασία (σκωρίες, ιπτάμενη τέφρα, κ.λπ.).
 • Των ανόργανων συστατικών των λιγνιτών και συσχέτισή τους με προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία ατμοηλεκτρικών σταθμών.
 • Των τεφρών που παράγονται από την καύση του λιγνίτη στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς και συσχέτιση της σύστασης της τέφρας με περιβαλλοντικά προβλήματα.

Προσδιορισμός φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων και πιο συγκεκριμένα:

 • Προσδιορισμός και μελέτη των φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, όπως οι άργιλοι, οι μπετονίτες, οι περλίτες, κ.λπ.
 • Ανάλυση μικροδομής (φάσεις, υφή, κ.λπ.) υλικών που παράγονται από το μετασχηματισμό των πρώτων υλών κατά τη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής δομικών κεραμικών, τσιμέντου, πυριμάχων και άλλων κλάδων βιομηχανικής κατεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.
 • Προσδιορισμός θερμοκρασιών τήξης στερεών υλικών (λιγνιτικών τεφρών, βιομάζας, οργανικών καταλοίπων, κ.λπ.)

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

 • Μελέτη & αξιολόγηση των κοιτασμάτων αστρίων των περιοχών Δράμας και Έβρου.
 • Σύσταση και τεχνολογικές χρήσεις των λιγνιτικών τεφρών των Α.Η.Σ. της ΔΕΗ της Περιοχής Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου
 • Ορυκτολογική μελέτη εμπλουτισμού γαληνίτη και σφαλερίτη της Ολυμπιάδος και του Στρατωνίου Χαλκιδικής.
 • Ορυκτολογική μελέτη συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη-αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδος Χαλκιδικής.
 • Μελέτη των ιδιοτήτων και αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης, αργίλων της Κρήτης για την παραγωγή δομικών κεραμικών (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 1994-1999).
 • Ορυκτολογική μελέτη δειγμάτων λιγνίτη, τεφρών και επικαθήσεων λεβήτων.
 • Ορυκτολογική εξέταση δειγμάτων σκωρίας του λέβητα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
 • Προσδιορισμός της ορυκτολογικής σύστασης σκόνης που παράγεται κατά την κατεργασία περλίτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ" στη νήσο Γυαλί.
 • Μελέτη της σύστασης της τέφρας λιγνιτικών ΑΗΣ της ΔΕΗ.
 • Ορυκτολογική ανάλυση υποπροϊόντων και καταλοίπων λιγνιτικών ΘΗΣ καθώς και προϊόντων πυροσυσσωμάτωσης με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD).
 • Μικροσκοπική και ορυκτολογική μελέτη σιδηρούχων εμφανίσεων της Δυτικής Κρήτης.
 • Προσδιορισμός ορυκτολογικής και χημικής σύστασης στερεών καυσίμων.
 • Μελέτη θερμοκρασιών ευτηκτικότητας λιγνιτικών τεφρών.
 • Μικροσκοπική και ορυκτολογική μελέτη λατεριτικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων.
 • Μελέτη θερμοκρασιών ευτηκτικότητας οργανικών υπολειμμάτων και βιομάζας.
 • Προσδιορισμός ορυκτολογικής σύστασης εδαφικών δειγμάτων και κονιών σε τεχνικά έργα. 

Εξοπλισμός

 • Σύστημα αυτόματου περιθλασιμέτρου ακτίνων-Χ (XRD)
 • Ηλεκτρονικό μικροσκληρόμετρο για μέτρηση σκληρότητας κατά VICKERS και κατά KNOOP
 • Θερμαινόμενο μικροσκόπιο τήξης οριζοντίου άξονα (έως 1500oC)
 • Πολωτικό μικροσκόπιο για διερχόμενο και ανακλώμενο φως
 • Συσκευή μέτρησης δείκτη διάθλασης
 • Στερεοσκόπιο
 • Σύστημα προσδιορισμού πορώδους σύμφωνα με τη μέθοδο Αρχιμήδη
 • Συσκευές για κλασματικό διαχωρισμό των κόκκων ιζημάτων, εδαφών, κ.λπ.
 • Διάφορες συσκευές θραύσης, λειοτρίβησης και εν γένει προπαρασκευής δειγμάτων υλικών για ορυκτολογικές αναλύσεις  (π.χ. Micronizing mill)
 • Πυραντήρια για ξήρανση δειγμάτων
 • Κλίβανοι προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας έως 1250oC
 • Συσκευή μέτρησης αντοχής σε κάμψη σε δοκίμια κεραμικών μαζών, κεραμικών προϊόντων, κ.λπ.
 • Συσκευή μέτρησης πλαστικότητας αργίλων
 • Συσκευή μέτρησης του ιξώδους αργιλικών πολφών και αιωρημάτων, κ.λπ.
 • Συσκευές και διατάξεις προσδιορισμού του ειδικού βάρους και της φαινόμενης πυκνότητας ορυκτών πρώτων υλών
 • Συσκευή μέτρησης απόξεσης
 • Βοηθητικές συσκευές (ζυγοί, λουτρό υπερήχων, κ.λπ.)

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Ορυκτολογική και χημική ανάλυση πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, ορυκτών, εδαφών, και γενικώς στερεών υλικών (κονίες, δομικά υλικά, κ.λπ.).
 • Προσδιορισμός φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, καθώς και δομικών κεραμικών.
 • Αναζήτηση και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών.
 • Διερεύνηση αντικειμένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των ορυκτών με το περιβάλλον (ρυπαντές του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση ρύπανσης με τη χρήση ορυκτών).

Προσωπικό

Καθ. Μ. Γαλετάκης
Διευθυντής | 2821037616 | mgaletakis<στο>tuc.gr

Δρ. Α. Στρατάκης
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037607 | astratakis<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά