Αντικείμενο του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1990 (Π.Δ. 430, ΦΕΚ Α167 13/12/1990) και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του κλάδου της Γενικής Χημείας, Αναλυτικής Χημείας, Ραδιοχημείας και Χημείας Περιβάλλοντος.

Εκπαιδεύει τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων αλλά και άλλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στεγάζεται στο ισόγειο (δυτική πλευρά) καθώς και στον 1ο όροφο (ανατολική πλευρά) κτηρίου Επιστημών (Κτήριο Λ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά. https://www.tuc.gr/maps-buildings.html#map

Το Εργαστήριο ανήκει στα συνεργαζόμενα Εργαστήρια της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) την οποία συνεπικουρεί τόσο σε τακτική βάση όσο και σε τυχόν έκτακτες καταστάσεις  https://eeae.gr/docs/president/RADIENERGIA%20final.pdf 

Η Ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογές ενόργανων μεθόδων ανάλυσης (XRF, TXRF, γ-ray spectrometry, UV-Vis, κ.λπ.).
 2. Χημικές αναλύσεις (κράματα, γεωλογικά δείγματα, ιχνοστοιχεία (κατιόντα και ανιόντα), βαρέα μέταλλα, σπάνιες γαίες, αιωρούμενα σωματίδια, ραδιενέργεια περιβάλλοντος, κ.λπ.).
 3. Προσδιορισμός χημικής κατάστασης (speciation).
 4. Ανάπτυξη νέων μεμβρανών για επιλεκτική προσυγκέντρωση (preconcentration) ιόντων.
 5. Αρχαιομετρία.
 6. Αναλύσεις επιφανειών και επιμεταλλωμένων δειγμάτων.
 7. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη Χημική Ανάλυση.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται κυρίως οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Εργαστήρια Προπτυχιακών Μαθημάτων Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Αναλυτική Χημεία (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
 • Έλεγχος ρύπανσης νερών (σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
 • Γενική Χημεία (σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης
 • Ειδικά Θέματα Χημικής Ανάλυσης

Εξοπλισμός

 • Analytical Laboratory Balances (readability 0.001, 0.0001 and 0.00001 g)
 • Centrifuge
 • Classical methods chemical Lab. and students' educational laboratory (teaching and lab. practices in inorganic, general and analytical chemistry)
 • Deionized water production resins
 • Freeze Drying
 • Gamma-Ray Spectrometry (Ge detector, RE-Ge Detector, low background detector shielding.)
 • High Purity water production unit (Type I-ASTM-D1193-91, Resistivity 18.0 MΩ.cm)
 • High Temperature Furnace
 • High Vacuum pump unit
 • Hydraulic Press for preparation of pellets for XRF and IR spectrometry
 • Laboratory gasses (Helium, Nitrogen)
 • Laboratory Washer
 • Liquid Nitrogen Dewars
 • Low Vacuum Pumps
 • Microliter pipettes and syringes
 • Microprocessor controlled nanoliter injection unit
 • Microwave Digestion system (computer controlled)
 • Mobile XRF / on-site measurements / non-destructive analysis
 • Ovens and incubator (20-99 οC, 0.1 οC)
 • Radiation Shielding (Pb) and radiation dosimeters
 • Radioactive X-Ray Fluorescence annular sources (Fe-55, Cd-109, Am-241, Am-241-Sn) and shielding
 • Radon detector
 • Scintillation Gamma-Ray and Beta-Ray Detectors
 • Shaker Rotator/Mixer
 • Specialized Reagents and complexing ligands, inorganic and organic compounds
 • Standard reference Materials (NIST, IAEA, Micromatter etc.)
 • Thin Films (sample support, Mylar®, Kapton®, Prolene®) and sample cups
 • Total Reflection X-Ray Fluorescence (TXRF, Tube Excitation - Ag, Mo, Cu, W)
 • UV-vis spectrophotometer with Diffuse and Specular Reflectance
 • X-Ray Detectors, Si-Pin, Si(Li)
 • X-ray Fluorescence, Energy Dispersive, (XRF, EDXRF), Tube Excitation, SDD detector, possibility of polarized excitation
 • XRF Software for Quantitative Calculations Software
 • X-ray tubes and mini-tube

Προσωπικό

Καθ. Ν. Καλλίθρακας-Κόντος
Διευθυντής | 2821037666 | nkallithrakas<στο>tuc.gr

Γ. Καβελάκη
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037660 | gkavelaki<στο>tuc.gr
Χημικός, MSc.

Γ. Βλαμάκη
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037665 | gvlamaki<στο>tuc.gr
Χημικός, MSc.

Α. Γεωργιακάκη
Μέλος ΕΔΙΠ |2821037662 | ageorgiakaki<στο>tuc.gr
Χημικός, MSc.

Τηλ. εργαστηρίου 2821037659

Δημοσιεύσεις

Αρχείο Δημοσιεύσεων