ΑντικείμενοΕκπαίδευσηΈρευνα | Εξοπλισμός​​​​​ | Υπηρεσίες | Προσωπικό | Δημοσιεύσεις | Φωτογραφίες

Αντικείμενο της Ερευνητικής Μονάδας

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κατανόηση των βασικών εννοιών της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής από τους φοιτητές
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης στατιστικών μεθόδων με την βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων και επιστημονικού προγραμματισμού (Matlab, R, Python)
 • Εφαρμογή στατιστικών, γεωστατιστικών μεθόδων και μεθόδων χρονοσειρών σε πρακτικά προβλήματα γεωεπιστημών
 • Ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών Γεωστατιστικών μεθόδων
 • Εφαρμογή καινοτόμων και κλασικών γεωστατιστικών μεθόδων σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και τους ορυκτούς πόρους
 • Στοχαστικές Διαδικασίες και Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Δεδομένων
 • Διεπιστημονική έρευνα και εισαγωγή γεωστατιστικών εργαλείων σε άλλα πεδία (π.χ., υδατικοί πόροι, υδροκλιματικά δεδομένα, ρύπανση/ανάλυση επικινδυνότητας, ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ενέργεια, ιδιότητες πορωδών μέσων)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 310 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς
 • ΜΟΠ 511 Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • ΓΠ 520 Ανάλυση Χρονοσειρών
 • 1601-ΓΕ0168 Γεωστατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών &Διδακτορικών Διατριβών

Προσωπικό

Επ. Καθ. Ε. Βαρουχάκης
Διευθυντής | 2821037642 | evarouchakis<στο>tuc.gr

Δρ. Α. Παυλίδης
Επιστ. Συνεργάτης | 2821037705 | apavlidis<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.