Ράκα Στέλλα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ράκα Στέλλα
Κατηγορία:Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:ΕΠΥΑ (Ερευνητική μονάδα Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική)
Email:sraka<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821006220
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.206, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Β' Όροφος