Βάμβουκα Δέσποινα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βάμβουκα Δέσποινα
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:dvamvouka<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037603
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.013, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Ισόγειο