Χαμηλάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χαμηλάκη Ελένη
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:PVT (Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων)
Email:echamilaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037691
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.215, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Β' Όροφος