Βαφείδης Αντώνιος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βαφείδης Αντώνιος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:avafeidis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037643
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)