Μανούτσογλου Εμμανουήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μανούτσογλου Εμμανουήλ
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:emanoutsoglou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037650
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.106, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος