Μαρκόπουλος Θεόδωρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαρκόπουλος Θεόδωρος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:tmarkopoulos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037614
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.116, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος