Παρτσινέβελος Παναγιώτης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παρτσινέβελος Παναγιώτης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:ppartsinevelos<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.senselab.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037676, 2821037628
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ5.001, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ5), Α' Όροφος