Πεντάρη Δέσποινα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πεντάρη Δέσποινα
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:dpentari<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037619
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.112, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος