Στειακάκης Εμμανουήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Στειακάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:msteiakakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037648
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.108, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος