Χρηστίδης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χρηστίδης Γεώργιος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:gchristidis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037622, 2821037888
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.109, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος