Πετράκης Ευάγγελος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετράκης Ευάγγελος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Εμπλουτισμού)
Email:evpetrakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037608
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.017, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Ισόγειο