Βλαμάκη Γεωργία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βλαμάκη Γεωργία
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχημείας, Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας)
Email:gvlamaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037665, 2821037659
Τοποθεσία:Γραφείο: 137Α-19,-18,-17,-16,-15, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Ισόγειο