Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:GeoMatLab (Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών)
Email:atripolitsiotis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037610
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)