Αντωνίου Ελευθερία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αντωνίου Ελευθερία
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:PVT (Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων)
Email:eantoniou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037692, 2821037732
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.214, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Β' Όροφος