Περδικάτσης Βασίλειος

Όνοματεπώνυμο:Περδικάτσης Βασίλειος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:vperdikatsis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο: