Φώσκολος Αντώνιος

Όνοματεπώνυμο:Φώσκολος Αντώνιος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:afoskolos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο: