Λυδάκης-Σημαντήρης Νίκος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λυδάκης-Σημαντήρης Νίκος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:
Τηλέφωνο:2821037655
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.112, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος